नावाविषयी

 • नावाविषयी –
  गावाच्या इतिहासाच्या बाबतीत विचारले असता अंबाडी गावाला अंागाडी हे नाव कसे पडले ? असे विचारले असता या गावांमध्ये आंब्याचे प्रमाण भरपुर आहे. आंब्याचे झाडाच्या बागुने ओढा वाहत असल्यामुळे या गावाला आंबोडी हे नाव पडले असे ग्रामस्थांनी सांगितले.


 • गाव सहभागी सुक्ष्म नियोजन
  गावाचे नाव – आंबोडी , ता. पुरंदर, जि. पुणे.
  प्रा. आ. केंद्र – माळशिरस , उपकेंद्र – वनपूरी
  गांव सहभागी सुक्ष्म नियोजन प्रक्रिया कालावधी
  – 8/4/2007 ते 12/4/2007
  एकुण कुटूंब संख्या – 109
  लोकसंख्या – 662, महिला – 320, पुरुष – 342
  एकुण – 662
 • धर्म –
  हिंदु – 106, मुस्लीम – 00ख्रिश्चन – 00
  बौध्द – 03 नवबौध्द – 00इतर – 00
 • जात –
  अन.जाती अनु.जमाती विमुक्तइतर सर्वसाधारण  इतर
  जाती   मागासवर्ग
  0400000330500