रोज़गार

 • व्यवसाय –
  शेती – 77शेतमजुरी – 37
  करागीर – 06खाजगी – 03
  सरकारी नोकरी – 03इतर – 03
 • जमीन आहे काय – होय 35
  बागायत एकर – 176 जिरायत एकर – 188
  मासिक उत्पन्न –
  अ) रु. 1900/– पेक्षा कमी – 47
  ब) रु. 1901/– ते 2500/– 25
  क) रु. 2501/– ते 3500/– 17
  ड) रु. 3501/– ते 4500/– 09
  इ) रु. 4500/– पेक्षा जास्त – 11
 • दारिद्रय रषे खालील कार्ड धारक संख्या – 21
  मुला मुलींची संख्या –
  वयोगट 0 ते 3 वर्षे 3 ते 6 वर्षे 6 ते 14 वर्षे
  मुले 101345
  मुलीे 151549
  एकुण 252894
 • व्यसनावरील एकुण खर्च – 67170 (गेल्या एका वर्षातील)
  मागील एकुण विवाह एका वर्षातील – 04
  कमी वयात (18 वर्षापेक्षा) लग्न झालेल्यांची संख्या – 00
  विवाह नोंदणी करणारे – 01

स़द्या गर्भवती असलेल्या महिलांची संख्या –
कमी वयात लग्न झालेल्या –
योग्य वयात लग्न झालेल्या –
नोंद करणाया महिला –
लोहयुक्त गोळया सेवन करणाया –
लसिकरण करणाया –

मागील एका वर्षातील गर्भवती महिला –
कमी वयात लग्न झालेल्या –
योग्य वयात लग्न झालेल्या –
नोंदणी केलेल्या –
तपासणी केलेल्या –
लोहयुक्त गोळया सेवन करणाया –
लसिकरण करणाया –
जन्मत: बालकाचे वजन केलेल्या –
दोन आपत्यांचे योग्य अंतर ठेवणाया –

एकुण जन्म (गेल्या एका वर्षातील) –
सरकारी दवाखाना – 05खाजगी दवाखाना –
प्रशिक्षीत दाई – 00अप्रशिक्षीत दाई –
इतर –

जिवंत जन्म –मुले – मुली – एकुण
मृत्यू – 00मुले – 00 मुली – 00एकुण 00
उपजत– 00मुले – 00 मुली – 00एकुण 00
अर्भक– 00मुले – 00 मुली – 00एकुण 00

जन्म नोंदणी झालेले –
जन्मत: बाळास चिकदुध देणाया माता –
चिक दुध दिले नसल्यास काय दिले ?– साखरपाणी, मध
योग्य स्तनपान करणाया माता –
मृत्यू नोंदणी झालेल्या –
माता मृत्यू –
माता मृत्यू नोंदणी –

लसीकरण –
एकुण आपत्या –  मुले – , मुली – , एकुण –
पूर्ण सुरक्षित – मुले –मुली –  एकुण –
आजार
तपशिल – डोके दुखी, टायफाईड, दमा, ब्लडप्लेशर, वात, थंडीताप, सर्दी, खोकला इ.

आजारावरील एकुण खर्च (एका वर्षात) – 264540
उपचार
सरकारी दवाखाना – खाजगी दवाखाना –
स्थानिक – 00उपचार न केलेले – 00
इतर – 00

लहान मुलांचे आजार
अतिसार झालेले –
ओ. आर. एस. चा वापर केलेले – 00
थंडी ताप झालेले – 00

उपचार  –
घरगुती – 00वैद्यकीय मदत – 00
उपचार न केलेले – 00 इतर  – 00